Krav til sikkerhedslås

Lande i Europa og os har længe efter sikkerhedslåse har specifikke krav, anvendelsen af amerikanske OSHA-forskrifter om "administration af de arbejdsmiljømæssige og sundhedsmæssige" farlige energikontrolbestemmelser, der er specificeret: af arbejdsgiveren skal etablere sikkerhedsprocedurer i henhold til programmet vil være ordentligt låst for enheder installeret på energibesparende enhed og maskinen eller udstyret for at stoppe betjeningen og for at forhindre utilsigtet strømforsyning, start eller frigivelse af lagret energi og dermed forhindre skadelige medarbejdere.