Sikkerhedsforanstaltninger, der kræves ved revisionen af kemisk udstyr

Vedligeholdelse af udstyr ved el-problemer

1. Ved vedligeholdelse af kemisk udstyr skal du sørge for at køreudstyret er i stop tilstand.

2. Ved vedligeholdelse af forskellige elektriske mekaniske apparater skal du sørge for, at strømforsyningen fra maskinen er afbrudt, som f.eks. Sikringen skal falde ned, eller elafbryderen falder ned, så maskinen i vedligeholdelsestilstanden kan stoppe drift samtidig med vedligeholdelse af det nødvendige advarselsbræt, såsom "vedligeholdelse, lukker ikke kontakten" og andre ord.

3. Vedligeholdelsesudstyrets indre lys er dårligt, så brug af belysningsværktøjer, elværktøjer skal ligge inden for det sikre spændingsområde for den sikre spænding på det tørre udstyr er mindre end eller lig med 36v, vådt miljø eller lukket miljø for sikker spænding er mindre end eller lig med 12v.

4. Hvis der findes brændbare stoffer i vedligeholdelsesområdet eller udstyret, skal eksplosionssikre krav være opfyldt.

安全挂牌标签系列.jpg